comunicat de presa: finalizare contract de finantare „CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A S.C. GRUP ENERGOINSTAL S.A. PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE MODERNE”

image005    image001  image003

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESA

CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A S.C. GRUP ENERGOINSTAL S.A. PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE MODERNE

 

Locaţia: Cluj Napoca, Calea Dezmirului, Nr. 8, Jud. Cluj, Cod poştal 400397, România

Data: 28.02.2014

S.C. GRUP ENERGOINSTAL   S.A., cu sediul în Cluj Napoca, Calea Dezmirului, Nr. 8, Jud. Cluj, Cod poştal 400397, România, anunţă că în data de 06.03.2014 se va finaliza contractul de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala NORD-VEST in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”

Axa prioritară 1- Un sistem de producție inovativ si ecoeficient

D1.1 – Investitii productive si pregătirea pentru competitia pe piată a întreprinderilor, în special a IMM-urilor

Operațiunea a) – Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile

A2 – sprijin financiar nerambursabil de până la 1.065.000 lei pentru întreprinderi mici si mijlocii

a POS CCE .

Valoarea totala a proiectului                      : 935.159 lei

Valoarea totala eligibila a proiectului       : 675.640 lei

Valoarea eligibila nerambursabila            : 405.384 lei

Proiectul s-a implementat in Cluj-Napoca, Calea Dezmirului nr.8, pe o durata de 5 luni

Obiectul proiectului se regăseşte în indicatorii de rezultat, astfel:

Indicatori de rezultat

 

 

Valoarea indicatorului stabilita in contract

Valoarea indicatorului obtinuta la sfarsitul primului an dupa finalizarea proiectului

Valoarea indicatorului obtinuta la sfarsitul celui de-al 3-lea an dupa finalizarea proiectului pentru IMM

Active tangibile /intangibile achizitionate prin proiect (numar)

UM

Cant.

UM

Cant.

UM

Cant.

buc

5

buc

5

buc

5

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Costin Mircea Miron

Funcţie: Administrator

Tel. 0264/438.352, Fax: , 0264/453.261, e-mail: office@gei.ro