Montaj instalatii

Execuţia sistemelor de instalaţii asigură atingerea şi respectarea parametrilor tehnici proiectaţi, încadrarea în bugetul proiectului, respectarea termenelor de realizare, coordonarea principalelor resurse utilizate şi finalizarea proiectelor la cele mai înalte standarde internaţionale de calitate. Experienţa de până acum ne recomandă ca specialişti în furnizarea unui serviciu complet şi de calitate.

Tipul de instalaţii executate de Grup Energoinstal SA

  • Termice, ventilaţie, aer condiţionat
  • Sanitare
  • Stins incendiu
  • aer comprimat
  • abur
  • electrice
  • Instalaţii tehnologice
  • Branşamente şi reţele de alimentare cu apă
  • Reţele şi racorduri de canalizare menajeră şi pluvială

Realizarea lucrărilor se face cu o echipa formată din specialişti cu o foarte bună calificare şi in acelaşi timp excelenţi profesionişti.

Este un colectiv care s-a sudat în timp atât prin lucrul bine structurat în echipă cât şi printr-o experienţă îndelungată pe proiecte extrem de diverse şi de o complexitate mereu in creştere.

Activitatea propriu-zisă include consultanţa de specialitate pentru identificarea nevoilor clientului, analiza documentaţiei puse la dispoziţie şi eventuala completare a acesteia, stabilirea soluţiilor, planificarea, realizarea şi monitorizarea lucrărilor de execuţie şi montaj.