Politica de calitate

Managementul S.C. Grup Energoinstal S.A. Cluj-Napoca acordă o atenţie deosebită implementării propriei politici referitoare la calitate – mediu – sănătate şi securitate ocupaţională şi asigură pe termen lung desfăşurarea ritmică şi în continuă creştere a activităţilor sale de proiectare, dezvoltare, execuţie, service şi mentenanţă sisteme de instalaţii sanitare, termice, climatizare, ventilaţie, electrice şi gaze naturale pentru construcţii civile şi industriale; procese care se derulează la sediul din Cluj-Napoca Calea Dezmirului nr. 8 şi la punctele de lucru (şantiere).
Managementul S.C. Grup Energoinstal S.A., în conformitate cu politica sa generală şi strategia sa de dezvoltare, îşi propune următoarele obiective strategice:

 • Satisfacerea cerinţelor clientului, acţionând în sensul satisfacerii exigenţelor clienţilor privind produsele şi serviciile pe care le solicită sau pe care le oferim, respectând acordurile de furnizare (termenele de livrare/prestare), garantând calitatea convenită şi preţul negociat.
 • Menţinerea printre primele firme de profil din zonă prin oferirea de soluţii tehnice şi prestarea de servicii care să asigure o competitivitate eficace faţă de concurenţă.
 • Optimizarea proceselor prin ţinerea sub control şi îmbunătăţirea continuă a acestora.
 • Mărirea portofoliului de clienţi şi fidelizarea relaţiilor de colaborare.
 • Minimizarea impactului asupra mediului prin utilizarea raţională a resurselor naturale, a resurselor secundare, materiilor prime şi a materialelor, utilizarea de echipamente prietenoase cu mediul, prestarea de serviciile de reparaţii şi mentenanţă adecvate menţinerii ȋn parametrii stabiliţi privind emisiile de noxe şi evitarea poluării.
 • Îmbunătăţirea controlului şi gestionării deşeurilor generate de activităţile noastre şi încadrarea în limitele impuse pentru poluanţi.
 • Controlul riscurilor de mediu şi al poluărilor accidentale, respectiv al riscurilor proprii privind sănătatea şi securitatea ocupaţională,
 • Instruirea continuă şi motivarea personalului, astfel încât să conştientizeze şi să participe activ la realizarea Programului de management calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională şi la aplicarea măsurilor stabilite.
 • Implicarea furnizorilor externi şi a contractorilor organizaţiei în respectarea Politicii de calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională, astfel încât aceştia să cunoască şi să respecte cerinţele noastre privind modul de ţinere sub control a aspectelor semnificative de mediu pe amplasamentul organizaţiei şi la punctele de lucru şi a riscurilor ocupaţionale.

Managementul se angajează:

 • să întreprindă acţiunile necesare satisfacerii cerinţelor clienţilor şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională.
 • să se conformeze cerinţelor legale şi reglementate, în vigoare, aplicabile la care organizaţia subscrie.
 • să protejeze mediul şi să prevină poluarea.
 • să ȋmbunătăţească continuu sistemul de management ȋn vederea creşterii performanţei de mediu şi a performanţei ȋn domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.

Cluj-Napoca
01.02.2016
Director general
Ing. Vlad Emil Traian